ଗ୍ରାହକ ଜୋନ୍

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି)

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି) - ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା

Sl.No. ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ପଦବୀଡିଇସିରେ ସ୍ଥାନ
1. ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
2. ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
3. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଦସ୍ୟ - ସଚିବ
4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ
5. ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ
6. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଏମଏନ୍ଆରଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ
7. ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାୟ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି) - ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା

Sl.No. ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ପଦବୀଡିଇସିରେ ସ୍ଥାନ
1. ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
2. ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
3. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଦସ୍ୟ - ସଚିବ
4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ
5. ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ
6. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଏମଏନ୍ଆରଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ
7. ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି) - ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା

Sl.No. ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ପଦବୀଡିଇସିରେ ସ୍ଥାନ
1. ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
2. ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
3. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଦସ୍ୟ - ସଚିବ
4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ
5. ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ
6. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଏମଏନ୍ଆରଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ
7. ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ବିଭୁରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି) - ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା

Sl.No. ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ପଦବୀଡିଇସିରେ ସ୍ଥାନ
1. ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
2. ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
3. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଦସ୍ୟ - ସଚିବ
4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ
5. ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ
6. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଏମଏନ୍ଆରଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ
7. ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ହରିଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ

ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମିତି (ଡିଇସି) - କେନ୍ଦୁଝର

Sl.No. ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ପଦବୀଡିଇସିରେ ସ୍ଥାନ
1. ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
2. ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସଦ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
3. ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସଦସ୍ୟ - ସଚିବ
4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ
5. ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟ
6. ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଏମଏନ୍ଆରଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ
7. ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ - ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ସମ୍ମିଳନୀକାରୀ